hướng dẫn giặt thảm

June 23, 2022

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM SẠCH VẾT DẦU MỠ KHỎI THẢM TRẢI SÀN

📅 Cập nhật Bài Viết “Hướng dẫn cách làm sạch vết dầu mỡ khỏi thảm trải sàn” lần cuối ngày 26 tháng 09 năm 2022 tại  […]
June 8, 2022

HƯỚNG DẪN TẨY VẾT BẨN THẢM SỢI TỔNG HỢP

📅 Cập nhật Bài Viết “Hướng dẫn tẩy vết bẩn thảm sợi tổng hợp” lần cuối ngày 27 tháng 10 năm 2022 tại  Công ty giặt thảm […]
June 6, 2022

CÁCH LÀM SẠCH VẾT NƯỚC TRÀ TRÊN THẢM

📅 Cập nhật Bài Viết “Cách làm sạch vết nước trà trên thảm” lần cuối ngày 26 tháng 9 năm 2022 tại  Công ty giặt thảm TKT […]
May 27, 2022

MẸO LÀM SẠCH THẢM XỐP LÓT SÀN

📅 Cập nhật Bài Viết “Mẹo làm sạch thảm xốp lót sàn” lần cuối ngày 27 tháng 5 năm 2022 tại  Công ty giặt thảm TKT Carpet […]
April 27, 2022

PHƯƠNG PHÁP GIẶT THẢM NHUNG HIỆU QUẢ

📅 Cập nhật Bài Viết “Phương pháp giặt thảm nhung hiệu quả” lần cuối ngày 27 tháng 10 năm 2022 tại  Công ty giặt thảm TKT […]
April 22, 2022

PHƯƠNG PHÁP GIẶT THẢM CHÙI CHÂN

📅 Cập nhật Bài Viết “Phương pháp giặt thảm chùi chân” lần cuối ngày 26 tháng 09 năm 2022 tại  Công ty giặt thảm TKT Carpet Thảm […]
April 4, 2022

HƯỚNG DẪN 7 CÁCH GIẶT THẢM TẠI NHÀ NHƯ MỘT CHUYÊN GIA

📅 Cập nhật Bài Viết “Hướng dẫn 7 cách giặt thảm tại nhà như một chuyên gia” lần cuối ngày 26 tháng 9 năm 2022 tại  Công […]
April 2, 2022

CÁCH GIẶT THẢM LÔNG CỪU ĐƠN GIẢN 6 BƯỚC

📅 Cập nhật Bài Viết “Cách giặt thảm lông cừu đơn giản 6 bước” lần cuối ngày 26 tháng 09 năm 2022 tại  Công ty giặt thảm […]
February 12, 2022

Làm thế nào để loại bỏ vết mực khỏi thảm?

📅 Cập nhật Bài Viết “Làm thế nào để loại bỏ vết mực khỏi thảm” lần cuối ngày 27 tháng 10 năm 2022 tại  Công ty giặt […]
09.38.17.22.94