Khách hàng dịch vụ

Tổng hợp danh sách khách hàng giặt thảm ủng hộ dịch vụ giặt thảm của TKT Carpet hơn 10 năm qua. Đa phần khách hàng là công ty doanh nghiệp

April 27, 2021

Khách hàng giặt thảm văn phòng công ty Logwin

📅 Cập nhật Bài Viết “ Khách hàng giặt thảm văn phòng Công ty Logwin” lần cuối ngày 26 tháng 09 năm 2022 tại  Công ty […]
April 26, 2021

Khách hàng giặt ghế văn phòng công ty Logwin

📅 Cập nhật Bài Viết “ Khách hàng giặt ghế văn phòng Công ty Logwin ” lần cuối ngày 26 tháng 09 năm 2022 tại  Công […]
April 16, 2021

Khách hàng giặt thảm văn phòng công ty Cross Pacific

📅 Cập nhật Bài Viết “ Khách hàng giặt thảm văn phòng Công ty Cross Pacific” lần cuối ngày 26 tháng 09 năm 2022 tại  Công […]
April 6, 2021

Khách hàng giặt ghế văn phòng công ty NFQ

📅 Cập nhật Bài Viết “ Khách hàng giặt ghế văn phòng công ty NFQ” lần cuối ngày 26 tháng 09 năm 2022 tại  Công ty […]
April 5, 2021

Khách hàng giặt ghế văn phòng công ty Cushman Q1 TPHCM

📅 Cập nhật Bài Viết “ Khách hàng giặt ghế văn phòng công ty Cushman Q1 TPHCM” lần cuối ngày 26 tháng 09 năm 2022 tại  […]
April 1, 2021

Khách hàng giặt ghế ngân hàng ACB Quận 3 TPHCM

📅 Cập nhật Bài Viết “ Khách hàng giặt ghế ngân hàng ACB Quận 3 TPHCM” lần cuối ngày 26 tháng 09 năm 2022 tại  Công […]
November 12, 2020

Khách hàng giặt thảm văn phòng công ty PWC

📅 Cập nhật Bài Viết “ Khách hàng giặt thảm văn phòng công ty PWC” lần cuối ngày 26 tháng 09 năm 2022 tại  Công ty […]
October 21, 2020

Giặt thảm văn phòng Thái Văn Lung Quận 1 khách hàng Indochina Capital

📅 Cập nhật Bài Viết “ Giặt thảm văn phòng Thái Văn Lung Quận 1 khách hàng Indochina Capital” lần cuối ngày 26 tháng 09 năm […]
October 13, 2020

Giặt thảm văn phòng 35 Tôn Đức Thắng Quận 1 khách hàng Sapporo Việt Nam

📅Cập nhật Bài Viết “ Giặt thảm văn phòng 35 Tôn Đức Thắng Quận 1 khách hàng Sapporo Việt Nam” lần cuối ngày 26 tháng 09 […]
09.38.17.22.94