khử mùi thảm

September 15, 2022

CÁCH KHỬ MÙI THẢM TRẢI SÀN HIỆU QUẢ

📅 Cập nhật Bài Viết “Cách khử mùi thảm trải sàn hiệu quả” lần cuối ngày 15 tháng 09 năm 2022 tại  Công ty giặt thảm […]
March 24, 2019

Cách khử mùi hôi của thảm trải sàn

📅 Cập nhật Bài Viết “Cách khử mùi hôi của thảm trải sàn” lần cuối ngày 26 tháng 09 năm 2022 tại Công ty giặt thảm TKT […]
February 10, 2019

Hướng dẫn giặt thảm bằng Baking soda

TKT Carpet Hướng dẫn giặt thảm bằng Baking soda Đúng và Cụ Thể Nhất. Chỉ với hóa chất giặt thảm đơn giản là muối nở Baking soda, thảm sạch bong và hết mùi khó chịu
09.38.17.22.94