khử mùi thảm

March 24, 2019

Cách khử mùi hôi của thảm trải sàn

📅 Cập nhật Bài Viết “Cách khử mùi hôi của thảm trải sàn” lần cuối ngày 5 tháng 4 năm 2022 tại Công ty giặt thảm TKT […]
February 10, 2019

Hướng dẫn giặt thảm bằng Baking soda

TKT Carpet Hướng dẫn giặt thảm bằng Baking soda Đúng và Cụ Thể Nhất. Chỉ với hóa chất giặt thảm đơn giản là muối nở Baking soda, thảm sạch bong và hết mùi khó chịu
09.38.17.22.94