December 14, 2020

Dịch vụ giặt thảm tại nhà quận Tân Phú

Quận Tân Bình là quận trung tâm của TPHCM. Với diện tích 16 km2, tổng số dân sinh sống trên địa bàn quận Tân Phú là […]
December 10, 2020

Dịch vụ giặt thảm tại nhà quận Tân Bình

Quận Tân Bình là quận trung tâm của TPHCM. Với diện tích 22 km2, tổng số dân sinh sống trên địa bàn quận Tân Bình là […]
December 8, 2020

Dịch vụ giặt thảm tại nhà quận 12

Quận 12 là quận trung tâm của TPHCM. Với diện tích 53 km2, tổng số dân sinh sống trên địa bàn quận 12 là 620,000 người. […]
December 7, 2020

Dịch vụ giặt thảm tại nhà quận 11

Quận 11 là quận trung tâm của TPHCM. Với diện tích 5 km2, tổng số dân sinh sống trên địa bàn quận 11 là 209,000 người. […]
December 3, 2020

Dịch vụ giặt thảm tại nhà quận 10

Quận 10 là quận trung tâm của TPHCM. Với diện tích 6 km2, tổng số dân sinh sống trên địa bàn quận 10 là 234.000 người. […]
December 2, 2020

Dịch vụ giặt thảm tại nhà quận 9

Quận 9 là quận nằm ở khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống kênh rạch chằng chịt. Với diện tích 114 […]
December 1, 2020

Dịch vụ giặt thảm tại nhà quận 8

Quận 8 là quận nằm ở phía Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống kênh rạch chằng chịt. Với diện tích 19,18 km2 nhu […]
November 30, 2020

Dịch vụ giặt thảm tại nhà quận 6

Quận 6 là quận nội thành, nằm ở phía Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích 7 km2 nhu cầu sử dụng dịch vụ […]
November 28, 2020

Dịch vụ giặt thảm tại nhà quận 7

Quận 7 là quận nội thành, nằm ở phía Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích 7 km2 nhu cầu sử dụng dịch vụ […]
09.38.17.22.94